Sněm supervizních líhní

Milan Kinkor

Sněm supervizních líhní se konal dne 27. května 2015 v prostorách Remedia u příležitosti 10. výročí vzdělávacího programu Řízení a supervize v pomáhajících profesích. Za 10 let existence tohoto programu jím prošlo celkem 652 účastníků, z toho kurz Úvod do řízení a supervize absolvovalo 358 účastníků, výcvik Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky 39 účastníků, výcvik Případová supervize absolvovalo 36 účastníků. Workshopy a výukové programy „na klíč“ absolvovalo celkem 82 účastníků a osmi setkáními kolokvia o Týmové supervizi prošlo za 4 roky celkem 167 účastníků. Cílem sněmu bylo nejen oslavit toto výročí, ale také reflektovat kultury českých supervizních výcviků a formulovat společné rysy (možná i hodnoty) českých supervizních výcviků. Sněmu se zúčastnilo 35 absolventů supervizních výcviků z celkem devíti supervizních líhní (Česká asociace streetwork – 3, Českomoravský institut pro supervizi a koučink – ČMISK – 2, ČIS – 5, FHS – 2, Hestia – 2, INSTAND – 2, Projekt supervize Českobratrské církve evangelické ve spolupráci s lektory ČIS – 1, REMEDIUM Praha o.p.s. – 8, Hermés – 10).

Po úvodních projevech týkající se výše zmíněného výročí se účastníci rozdělili podle toho, z jaké supervizní líhně pocházejí a hledali odpovědi na následující otázky:

  1. Na co jste ve vlastní supervizní škole hrdí?
  2. Kdo jsou hrdinové / vzory této školy a v čem?
  3. Co považujete za slepou cestu vývoje vlastní školy?
  4. Kdyby se vás zadavatel nebo supervidovaný zeptal, za co jako supervizor/ka ručíte (= co garantujete, na co se u Vás mohou spolehnout), co byste odpověděli?

Ve druhé části se jednotlivé supervizní líhně prezentovaly prostřednictvím odpovědí na výše uvedené otázky. K hledání a formulování společných rysů supervizních výcviků sice už z časových důvodů nedošlo, ale protože se účastníci vyžádali další pokračování Sněmu, lze předpokládat, že i na hledání podobností a rozdílů jednou dojde. Účastníci obdrží e-mailem záznam ze sněmu a ostatní zájemci ho najdou (cca od července) na www.remedium.cz.

(Visited 240 times, 1 visits today)