Editorial

Milé čtenářky a čtenáři,

vítáme vás u prvního čísla našich – doufáme společných – Supervizních listů. Jistě sami vidíte, že se náš počin rodí poměrně pomalu, ale snad vás novými příspěvky zaujmeme a povzbudíme k tomu, abyste příště přispěli i vy. Rádi bychom pokračovali ve vytyčených liniích (nastíněných v „nultém“ editorialu), jakými jsou naplňování potřeby vzájemné komunikace uvnitř ČISu, poskytování informačního servisu o dění uvnitř i mimo ČIS, osvětově-vzdělávací funkce. Povšechně řečeno: chceme napomáhat při vymezování a kultivaci prostoru supervize. Budeme velmi rádi za ukázky vaší supervizní práce a podpoříme je zveřejněním, ať již budou ve formě kazuistik, recenzí, komentářů či jiných odborných textů.

Věříme, že v aktualizovaném vydání Supervizních listů najdete ve všech zavedených rubrikách inspirativní podněty pro vaši další odbornou práci.

Za redakční radu

Jiří Jakubů

(Visited 106 times, 1 visits today)